Historia parafii

 

 
Za początek dziejów naszej parafii uznaje się rok 1877, kiedy to w Kostowcu zostaje założony klasztor. Początkowo świątynia była prowizoryczna i mieściła się w jednym z mieszkań, ale już w 1880r. wybudowano obecną kaplicę, która od początku swego istnienia służyła zarówno siostrom, jak i lokalnej ludności, ponieważ najbliższe kościoły znajdowały się w Nadarzynie, Brwinowie i Ojrzanowie.

 • 1942r. - zostaje założony cmentarz, do 1970r. tylko dla sióstr.

 • 27 czerwca 1964r. - kapelanem zostaje mianowany ks. Henryk Odalski z powierzoną misją stworzenia duszpasterskiej filii parafii Nadarzyńskiej. Dekretem archidiecezji z dnia 31 grudnia 1964 roku filia oficjalnie zostaje założona i należą do niej: Urzut, Daniewice, Kostowiec, Książenice, Urszulin, Marynin, Siestrzeń, Rozalin i Młochówek, wierni z tych miejscowości mogą korzystać z usług duszpasterskich w filii kostowieckiej bez potrzeby zgody z parafii, do których te miejscowości należą.

 • 23 -24 maja 1965r. - pierwsza wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji ks. bpa. Jerzego Modzelewskiego. Podczas wizyty odbyło się pierwsze bierzmowanie, do którego przystąpiły aż 262 osoby. Następnego dnia odbył się pierwszy odpust parafialny, a kaplicy został nadany tytuł Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
 
 
 
 • 24 maja 1968r. - dzięki staraniom ks. H. Odalskiego i ofiarom wiernych zakupiono nowy dzwon, ważący 200kg i noszący imiona: Jan i Paweł.
 
 
 
 • 1 września 1976r. - Jego eminencja ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński podpisuje dekret o utworzeniu samodzielnej parafii w Kostowcu i obejmuje ona Kostowiec, Marynin, Rozalin, Siestrzeń, Urszulin i Urzut.

 • 24 września 1976r. - ks. Stanisław Stradomski zostaje mianowany wikariuszem ekonomem, a od 5. stycznia 1977 roku zostaje pierwszym proboszczem.

 • 18 maja 1980r. -Jego Eminencja ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wizytuje parafię w Kostowcu, oraz udziela sakramentu bierzmowania 130 osobom.

 • 28 czerwca 1982r. - wizytacja Kanoniczna dokonana przez abp. Bronisława Dąbrowskiego.

 • 22 październik 1990r. - powołanie rady parafialnej w liczbie 15 osób.

 • 1993r.- od początku tego roku parafia została przyłączona do nowo utworzonego dekanatu Raszyńskiego.

 • Zima 1993r. - cmentarz w Kostowcu (po poszerzeniu) nieodpłatnie został przekazany przez siostry na rzecz parafii, która zobowiązała się wykonać ogrodzenie i usunąć drzewa z tego terenu.

 • 30 maja 1993r. – w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbyła się wizyta kanoniczna Jego Ekscelencji ks. bpa. Mariana Dusia, który udzielił sakramentu bierzmowania 122 osobom.

 • Wiosna 1994r. - ostateczne powiększenie i ogrodzenie cmentarza parafialnego.

 • 24 maja 1995r. – odbyła się kolejna wizytacja kanoniczna, dokonana przez Mariana Dusia, podczas której poświęcono cmentarz parafialny, na którym stał już krzyż i ołtarz. W swojej homilii ksiądz biskup przypomniał, że w perspektywie jest budowa kościoła parafialnego. W czerwcu ks. proboszcz rozpoczął starania o budowę kościoła, zaczynając od wizyty u biskupa Dusia. Biskup pisze prośbę do Matki Generalnej Gabrieli Janczeskiej o przyznanie terenu pod budowę. W sierpniu i wrześniu, w drugą i trzecią niedzielę, odbyły się loterie, z których pieniądze przeznaczono na budowę kościoła. Łącznie zebrano 20 milionów PLZ ( 2000 PLN).

 • 2 października 1995r. - po naradzie w domu generalnym Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi podjęło decyzję o przyznaniu działki pod budowę kościoła. Następnego dnia przy udziale biskupa Mariana Dusia, matki przełożonej i miejscowej oraz księdza proboszcza oficjalnie przekazano działkę na wschód od klasztoru. W roku 1995 ks. proboszcz złożył przeznaczoną na budowę kościoła kwotę 100 milionów PLZ (10000 PLN ) w trzech ratach w banku na oprocentowanie 23% w terminie rocznym.

 • 7 lipca 1996r.- parafia otrzymuje 20 egzemplarzy „Gościa Niedzielnego” i dziesięć „Niedzieli”.

 • 20 września 1996r. - sporządzenie Aktu Wotanialnej Darowizny o przekazaniu działki (9731m2) pod budowę kościoła.

 • 20 grudnia 1996r. - decyzja o remoncie kaplicy (która bez większych zmian służyła od 1976), wstrzymanie budowy domu klasztornego oraz przesunięcie terminu budowy parafii. Prace właściwe rozpoczęły się wiosną następnego roku i obejmowały podwyższenie i nowy dach, powiększenie chóru i drzwi oraz nową zabudowę prezbiterium. Kaplica była remontowana po części ze środków przeznaczonych na nowy kościół.

 • 26 kwietnia 1998r. - wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji ks. bpa. Piotra Jareckiego.

 • 15-16 czerwca 1998r. - gościł w parafii obraz Miłosiernego Jezusa. Przygotowania do nawiedzenia odbyły się w czasie czterdziestogodzinnego nabożeństwa, 14 czerwca (niedziela) wszystkie homilie wygłaszał ks. Piotr Pawlukiewicz.

 • 16 czerwca 1998r.- Jego Eminencja ks. Prymas Józef Kardynał Glemp poświęcił wyremontowaną kaplicę, nowy ołtarz i internat oraz udzielił bierzmowania 45 osobom.

 • 18 czerwca 1998r. -proboszcz Jan Górny otrzymał trans lokatę.

 • 22 czerwca 1998r. - nowym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Przeździecki.

 • wrzesień 1998r. – ogrodzenie placu pod budowę kościoła oraz powierzenie projektu kościoła Panu Jerzemu Minkowskiemu, który przekazał plany w wigilię Bożego Narodzenia.

 • 1999r. - poświęcenie przez Jego Eminencję ks. Prymasa Józefa Kardynała Glempa krzyża i placu pod budowę kościoła.
 
 
 
 
 
 • 22 czerwca 2000r. - rozpoczęcie budowy kościoła. I etap prac zakończył się przed Bożym Narodzeniem.22 czerwca 2000r. - rozpoczęcie budowy kościoła. I etap prac zakończył się przed Bożym Narodzeniem.
 
 
 
 
 
 
 • 2001 r. - rozpoczęcie II etapu budowy kościoła i plebanii.

 • 16 maja 2001r. - Do parafii ponownie przybywa Józef Karydynał Glemp i dokonuje wmurowania kamienia węgielnego pod budowę świątyni. Kamień pochodzi z góry Tabor i został poświęcony 13 czerwca 1999r. przez Jego Świątobliwość Papieża Jana Pawła II podczas V Pielgrzymki do kraju.
 
 
 
 
 • 2002r. - w kościele odbywają się prace wewnętrzne, związane z instalacją elektryczną oraz ogrzewaniem podłogowym. Plebania i kościół zostały przykryte blachą i nałożono tynk pierwotny. W tym samym roku został wyniesiony na ołtarze Zygmunt Szczęsny Feliński.

 • 3 i 6 kwietnia 2003 – wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji bpa. Tadeusza Pikusa. Prace wykończeniowe w kościele przebiegają sprawnie i „jest nadzieja że Pasterka odbędzie się już w nowym kościele”

 • 18 maja 2004r. – budowa kościoła dobiega końca. Tego dnia Józef Kardynał Glemp uroczyście święci nowo wybudowaną świątynię. W listopadzie zostaje zakupiony piec gazowy do ogrzewania kościoła.
 
 • Grudzień 2004r.- uroczyste przekazanie parafii relikwii bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, oraz poświecenie obrazu przedstawiającego biskupa, a także obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

 • Wrzesień 2005r.- Józef Kardynał Glemp nadaje szkole w Kostowcu imię św. Stanisława Kostki. Prace w kościele są praktycznie zakończone, kontynuowane są na terenie plebanii.
 
 • 2006 r.- ks. proboszcz Stanisław Przeździecki obchodzi 25- lecie kapłaństwa oraz zostaje odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

 • 1. września 2007 r. - ks. proboszcz przeprowadza się od sióstr do nowo wybudowanej plebanii.

 • 15 września 2007 r.- z okazji 130-lecia szkoły Nowy Metropolita Warszawski Jego Ekscelencja abp. Kazimierz Nycz odwiedza naszą parafię.
 
 
 
 
 • 22 marca 2010r. - po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej o godz. 7.32 umiera budowniczy parafii ks. Kanonik Stanisław Przeździecki. Msza pogrzebowa odbyła się trzy dni później. Koncelebrowali ją bp. Romuald Kamiński, bp. Tadeusz Pikus i wielu innych kapłanów. Mszy Świętej przewodniczył abp. Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz. Ksiądz proboszcz spoczął na cmentarzu parafialnym.
 
 • 26 marca 2010r. - administratorem a następnie proboszczem zostaje mianowany ks. Krzysztof Wojno.

 • 19 września 2010r. - poświęcenie pomnika na grobie ks. Stanisława Przeździeckiego.

 • 15 października 2010r.- otwarcie sali im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

 • Luty 2011r. – została zakupiona kostka brukowa, którą położono wokół kościoła i plebanii.
 
 
 
 
 •  27 marca 2011r.- bp. Tadeusz Pikus poświęcił ulicę obok kościoła, której zostało nadane imię budowniczego ks. Stanisława Przeździeckiego.
 
 
 
 •  II połowa 2011r. – zostaje zamontowane oświetlenie kościoła.
 
 • 20 października 2012r. - po chorobie nowotworowej umiera ks. Krzysztof Wojno. Msza pogrzebowa zostaje odprawiona 25 października. Ciało ks. Krzysztofa zostaje złożone w jednym grobowcu z ks. Stanisławem Przeździeckim.
 
 • W trudnym okresie żałoby po odejściu do Domu Ojca dwóch poprzednich proboszczy, wspólnota parafialna z nadzieją i wiarą w przyszłość powitała nowego pasterza. Dnia 18 listopada 2012r. nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Krzysztof Woźniak.
 
 • 24 grudnia 2012 nowy ksiądz proboszcz wraz z licznie zebranymi wiernymi wita nowonarodzonego Jezusa na uroczystej pasterce.
 
 • Styczeń 2012 – liczne spotkania opłatkowe z władzami i mieszkańcami parafii.
 
 • kwiecień 2013 – wielkanocna wizyta kanoniczna Ks. bp. Tadeusza Pikusa.
 

 • Kwiecień 2013r. – prace przy montażu granitowych schodów. Obłożono granitem także cokół Kościoła, zrobiono obrzeża i wysypano tłuczniem.
 
 • 18 maja 2013 – pielgrzymka do Sokółki i Świętej Wody.
 
 • 26 maja 2013  – odpust parafialny. Sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Tadeusz Aleksandrowicz.
 
 • Maj 2013- zostały wykonane schody do świątyni, a także podjazd umożliwiający łatwe poruszanie się osób niepełnosprawnych.
 
 • 5-14  sierpnia 2013 –pątnicy z naszej parafii wraz z księdzem proboszczem dołączyli do 33 Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę. 
 
 
 • Wrzesień 2013– rozpoczęcie działalności Oazy młodzieżowej Ruchu Światło Życie pod przewodnictwem ks. Proboszcza i p. Marzeny Latoszek.
 
 • Listopad 2013– elektryfikacja dzwonu, a także montaż komputera i rzutnika do wyświetlania tekstów, oglądania filmów, prezentacji.
 
 • Tworzy się chór i formacja Bielanek.
 
 • Maj 2014 – rozpoczęcie prac nad upiększaniem wnętrza świątyni – malowanie kościoła.
 
 
 • Maj 2014 – Pielgrzymka Kałków-Święty Krzyż.
 
 • Koniec maja 2014 – formacja Koła Żywego Różańca, do którego należy dwadzieścia osób.
 
 • 27-28 sierpnia 2014- peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii. Mszy świętej przewodniczył Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz.
 
 • Grudzień 2014- maj 2015- w tym okresie trwały prace nad budową parkanu wokół kościoła. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ksiądz proboszcz, a budowy podjął się pan Janusz Jagieło.
 
 • 08.12.2014 – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP po raz pierwszy swoje przyrzeczenia złożyły Bielanki.
 
 • 19-25 marzec 2015 – w tych dniach nasza wspólnota przeżywała misje parafialne pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, które prowadził ks. Andrzej Grefkowicz.
 
 
 
 
 • 23 maja 2015- zakończyła się budowa naszej świątyni. Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz dokonał uroczystej konsekracji nowo wybudowanej świątyni pod wezwaniem św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego.
 
 
 
 
 
 • 1.10.2014-22.07.2015 – peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po rodzinach parafii.
 
 • 10 września 2015 –z inicjatywy państwa Alicji i Mieczysława Pączków przy kościele wzniesiono kapliczkę ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Dnia 13 września po niedzielnej mszy świętej odbyło się uroczyste poświęcenie kapliczki.
 
  
 
 • Październik 2015 – owocem rekolekcji ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym (REO) było powstanie wspólnoty, która w każdą środę o godzinie 19 spotyka się, by uwielbiać Jezusa.
 
 • 21-27 września 2015- samolotowo-autokarowa pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela.
 
 
 
 • marzec 2016 - budowa drugiej części parkanu o długości 190 m. Wykonawcą był p. Janusz Jagieło.
 
 • 08-09 kwietnia 2016 - grupa oazowa pod kierunkiem p. Marzeny Latoszek odegrała Misterium Męki Pańskiej.
 
 • maj 2016 - od tego momentu każdego trzynastego dnia miesiąca od maja do października odbywa się w naszej parafii nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej, o godzinie 20 przed kapliczką parafialną. 
 
 • czerwiec 2016 - odbył się piknik parafialny. Centralnym punktem wspólnych gier i zabaw był turniej strzelecki o puchar księdza proboszcza.
 
      
 
 • maj 2016 - odpust parafialny. Mszy świętej przewodniczył ks. Bartek Kuczmarski - wikariusz z Raszyna.
 
 • lipiec 2016 - z inicjatywy trzech rodzin do kościoła zostały zaskupione organy 3-manuałowe elektroniczne firmy Johannus.
 
 • 15-22 sierpnia 2016 - wyjazd z młodzieżą w góry, do Zakopanego.
 
 • 11 listopada 2016 - dla upamiętnienie 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodlegości nasza schola parafialna po mszy o 9.30 przygotowała koncert pieśni i wierszy patriotycznych.
 
 • grudzień 2016 - oaza wystawiła jasełka pt. "Maryjo, czy już wiesz". 
 
 • styczeń 2017 – zostaje ufundowany mosiężny zbiornik na wodę święconą.
 
 • 8 kwietnia 2017 – młodzież oazowa po raz kolejny wystawia Misterium Męki Pańskiej.
   
 • 23 kwietnia 2017 – uroczystości związane z Niedzielą Miłosierdzia, a 13 maja w związku z 100 rocznicą objawień fatimskich.
 
 
 
 • 28 maja 2017 – 25 lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Krzysztofa Woźniaka –uroczystą mszą świętą parafianie dziękowali Bogu za piękny dar w postaci księdza Krzysztofa, Jego ofiarną służbę i pracę duszpasterską,a także opiekę nad doświadczoną stratami kolejnych proboszczów parafią.
 
 
 Za sprawą ks. Krzysztofa tradycją stały się:

- nabożeństwa majowe przy kapliczkach parafialnych
-od maja do października każdego 13 o godz 20,00 nabożeństwa fatimskie
-różaniec i nabożeństwo o Niepokalanym Poczęciu NMP w pierwszą sobotę  miesiąca o 7.30
-Ciemna  Jutrznia w Wielki Piątek i Sobotę
-modlitwy dzieci I-komunijnych różańcem, koronką i uczestnictwem w drodze krzyżowej
-koronka i nabożeństwo w Niedzielę Miłosierdzia o 15.00
- także pikniki parafialne, koncerty scholi i wiele innych działań integracyjnych parafian.
Zajął się także rozbudową kościoła, jego otoczenia i cmentarzem.
 
 •  10 czerwca 2017 –pielgrzymka autokarowa do Lichenia.
 
 • 18 czerwca 2017– kolejny, coroczny piknik parafialny.
 
 
 
 
 
 •  20-26 sierpnia 2017 – wyjazd  młodzieży z ks. Proboszczem do Świętej Lipki, Fromborka i Lidzbarka Warmińskiego.
 
 • 17 września 2017 – kolejny , uroczysty odpust parafialny z procesją  z relikwiami świętego Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego.
 
   
 
 • 11-17 października – pielgrzymka do Włoch pt. „Tam gdzie cuda się zdarzają”.
 
 
 • Rok 2017 obfitował w uroczystości duchowe, liczne pielgrzymki ale także w konkretne działania dotyczące kościoła i jego otoczenia. Kościołowi przybył zbiornik na wodę święconą, nowy zamykany konfesjonał, stojak na rowery przed kościołem, ocieplane drzwi wejściowe główne i od zakrystii, upiększono teren wokół kościoła, a na cmentarzu zrobione zostały wybrukowane ścieżki a przed nim parking.
 
 • 2018 rok też przynosi wiele upiększeń i udogodnień. Została ufundowana piękna, mosiężna, praktycznie otwierana pokrywa na chrzcielnicę a także odmalowany parkan i oczyszczony parking przed kościołem.
 
 • 27 maja 2018 w uroczystość Trójcy Świętej odbył się kolejny odpust parafialny.
 
 
 • 31 maja 2018 – przygotowanie czterech ołtarzy. Jeden z nich patriotyczny –przygotowany przez młodzież oazową z okazji 100-lecia niepodległości Polski.
 
    
 
  
 
 • 3 czerwca 2018 – kolejne dzieci przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej.
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage