Witamy na stronie

Parafii Rzymskokatolickiej
N.M.P. Wspomożenia Wiernych

 
 

 

 

Sobota, Maj 11, 2024, 21:49 | Brak komentarzy »

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

12 maja 2024 r.

 

 1. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Damian Rendzikowski, kawaler i Justyna Lendzion, panna, oboje z Parafii tutejszej, zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do tego ślubu powinien zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 2. Nabożeństwa majowe odprawiane są w następującym porządku: w dni powszednie, w poniedziałek, wtorek i w środę po Mszy świętej o godzinie 7.00 rano w kaplicy Sióstr i w czwartek, piątek i w sobotę po Mszy świętej o godzinie 18.00 w kościele. W niedziele nabożeństwo jest w kościele po Mszy świętej o godzinie 12.00.

 3. W poniedziałek 13 maja o godz. 20.00 zapraszam na Różaniec fatimski przy figurze Matki Bożej na terenie kościelnym.

 4. Dziękuję p. Elżbiecie, katechetce i p. Małgorzacie za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej. Dziękuję wszystkim osobom za przygotowanie kościoła i terenu przy kościele do uroczystości I Komunii, za sprzątanie i wystrój kościoła, za umycie kostki i pomoc w tej pracy Rycerzom św. Jana Pawła II. Dziękuję rodzinom dzieci pierwszokomunijnych za złożone ofiary na potrzeby kościoła. Dziękuję p. Tomaszowi za wykonane prace stolarskie. Dzieci, które przyjęły I Komunię świętą przeżywają swoje dziękczynienie w Białym Tygodniu od poniedziałku do piątku na Mszy św. o godz. 18.00.  

 5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.

 6. Na stoliku jest wyłożona prasa katolicka. W zakrystii jest miesięcznik Różaniec na maj.
   

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 

PONIEDZIAŁEK

13  maja

7.00

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla s. Zofii Dobrowolskiej z okazji imienin

18.00

W intencji ośmioklasistów o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego podczas egzaminów 

WTOREK
  14  maja

7.00

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla s. Zofii Szyłak z okazji imienin

 

 

ŚRODA

15  maja

7.00

+ siostrę Świętosławę w rocz. śmierci

18.00

+ Józefa i Bronisławę Bojanowskich

CZWARTEK
16  maja

7.00

O powołania do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi

18.00

O Boże błogosławieństwo dla Karoliny i Pawła w 14 rocz. ślubu i o potrzebne łaski dla ich dzieci

PIĄTEK 
17  maja

7.00

Za wstawiennictwem św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego o łaski Boże dla Sióstr i prowadzonych przez nie dzieł apostolskich

18.00

Za Parafian

SOBOTA 
18  maja

7.30

Dziękczynna z prośną o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla s. Karoli w 70 rocz. ślubów zakonnych

18.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza w 33 rocz. święceń kapłańskich

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
19  maja

7.30

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Iwony w 60 rocz. urodzin

9.30

+ Irenę i Wacława Grochowskich oraz Krystynę i Romana Flak

12.00

+ Mariannę Walkiewicz w 15 rocz. śmierci oraz Jacka Walkiewicza w 14 rocz. śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek, Maj 9, 2024, 17:03 | Brak komentarzy »

Opowiadanie się po stronie życia, zabieganie o ochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzecz pokoju to niektóre z zasad zawartych w „Vademecum wyborczym katolika". Dokument Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski został opublikowany 21 września 202 r. Zachęcamy do przeczytania dokumentu. 

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

         Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

 

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 21.09.2023

________________________

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 


Niedziela, Maj 5, 2024, 08:57 | Brak komentarzy »

VI Niedziela Wielkanocna

5 maja 2024 r.

 

 1. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Norbert Strulak, kawaler z Parafii Przemienienia Pańskiego w Lubani i Natalia Pęzik, panna z Parafii tutejszej, zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do tego ślubu powinien zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 2. Nabożeństwa majowe odprawiane są w następującym porządku: w dni powszednie, w poniedziałek, wtorek i w środę po Mszy świętej o godzinie 7.00 rano w kaplicy Sióstr i w czwartek, piątek i w sobotę po Mszy świętej o godzinie 18.00 w kościele. W niedziele nabożeństwo jest w kościele po Mszy świętej o godzinie 12.00.

 3. W piątek o godz. 19.00 – po Mszy świętej wieczornej i po nabożeństwie, odbędzie się spowiedź dla obydwu grup dzieci przystępujących do I Komunii świętej, dla dzieci ze szkoły w Kostowcu i ze szkoły „Most” i członków ich rodzin. W spowiedzi będzie pomagał ks. Dariusz Buksik salezjanin. Ksiądz Dariusz będzie spowiadał także w sobotę podczas uroczystości komunijnych i w przyszłą niedzielę na Mszach świętych o 7.30 i 9.30. 

 4. W sobotę odbędzie się uroczystość I Komunii świętej: o godz. 10.00 dla dzieci ze szkoły „Most” i o 12.00 dla dzieci z Kostowca.

 5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W piątek w tym tygodniu rozpocznie się Nowenna do Ducha Świętego.

 6. Na stoliku jest wyłożona prasa katolicka. W zakrystii jest miesięcznik Różaniec na maj.

 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 

PONIEDZIAŁEK

6  maja

7.00

Za Parafian

 

 

WTOREK
  7  maja

7.00

 

 

 

ŚRODA

8  maja

7.00

 

18.00

+ Piotra, Stanisławę, Janusza i Mariannę Olczak oraz Janinę i Henryka Borowych

CZWARTEK
9  maja

7.00

 

18.00

+ za zmarłych kapłanów

PIĄTEK 
10  maja

7.00

W intencjach wynagradzających za grzechy osób duchownych

18.00

O zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary

SOBOTA 
11  maja

7.30

+ Zbigniewa Pogodę

10.00

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej i ich rodzin (Szkoła „Most”)

12.00

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej i ich rodzin (Szkoła w Kostowcu)

18.00

+ Emilię Pączek w 1 rocz. śmierci

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
12  maja

7.30

+ Stanisława Mrozowskiego oraz jego rodziców i teściów

9.30

+ Cezarego Roszaka w 15 rocz. śmierci

12.00

+ Czesława Boryckiego w 20 rocz. śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sobota, Kwiecień 27, 2024, 19:44 | Brak komentarzy »

V Niedziela Wielkanocna

28 kwietnia 2024 r.

 

 1. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Norbert Strulak, kawaler z Parafii Przemienienia Pańskiego w Lubani i Natalia Pęzik, panna z Parafii tutejszej, zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do tego ślubu powinien zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 2. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe odprawiane będą w następującym porządku: w dni powszednie, w poniedziałek, wtorek i w środę po Mszy świętej o godzinie 7.00 rano w kaplicy Sióstr i w czwartek, piątek i w sobotę po Mszy świętej o godzinie 18.00 w kościele. W niedzielę nabożeństwo będzie w kościele po Mszy świętej o godzinie 12.00.

 3. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Zapraszam szczególnie osoby modlące się za kapłanów w Misji św. Tereski.

 4. W piątek 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski – Msze święte zostaną odprawione w kościele w porządku niedzielnym. Po Mszy świętej o godzinie 9.30 schola parafialna zaprasza na koncert patriotyczny. Nabożeństwo majowe tego dnia zostanie odprawione po Mszy św. o godz. 12.00. Jest to pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź, tak jak w niedzielę, będzie przed każdą Mszą świętą.

 5. W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca. Msza święta o godz. 7.30 w kaplicy Sióstr zostanie odprawiona o Niepokalanym Sercu NMP, po Mszy odmówimy Różaniec wynagradzający.

 6. Trwają prace na poddaszu kościoła. W minionym tygodniu wykonano izolację stropu i ścian metodą pianowania. Na facebooku parafialnym zamieszczane są zdjęcia z przebiegu prac. Dziękuję wszystkim osobom, które złożyły ofiary na ten cel.

 7. W sobotę 11 maja w naszej parafii odbędzie się uroczystość I Komunii świętej. Proszę o pomoc w przygotowaniu kościoła i terenu przy kościele. Jeśli dałoby radę proszę o umycie kostki wokół kościoła – z boków i tyłu kościoła.

 8. W naszej archidiecezji w maju odbędzie się peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów (komunikat Księdza Kardynała).    

 9. Na stoliku jest wyłożona prasa katolicka.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 

PONIEDZIAŁEK

29  kwietnia

7.00

Za Parafian

18.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Janusza w 35 rocz. ślubu i potrzebne łaski Boże dla ich dzieci

WTOREK
  30  kwietnia

7.00

 

18.00

+ Jerzego Małeckiego

ŚRODA

1  maja

7.00

+ za zmarłe Siostry, rodziców i krewnych Sióstr oraz zmarłych dobroczyńców Domu

18.00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK
2  maja

7.00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

+ za zmarłych kapłanów

PIĄTEK 
3  maja

7.30

O opiekę NMP Królowej Polski nad naszą Ojczyzną

9.30

+ Eufemię i Stanisława Olczaków

12.00

+ Ewę Kurek w 10 rocz. śmierci oraz zmarłych z rodziny Rybkowskich i Kurków  

SOBOTA 
4  maja

7.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana w 13 rocz. urodzin

18.00

 

VI Niedziela Wielkanocna 
5  maja

7.30

+ Wawrzyńca i Tadeusza Nowak

9.30

+ Stanisława Zielińskiego

12.00

+ Kacpra Molika w 2 rocz. śmierci i Bogdana Molika w 20 rocz. śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niedziela, Kwiecień 21, 2024, 01:33 | Brak komentarzy »

IV Niedziela Wielkanocna

21 kwietnia 2024 r.

 1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Niedziela Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Taca przeznaczona jest na potrzeby seminarium duchownego w Warszawie. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i o nowe powołania kapłańskie.  

 2. We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha Patrona Polski. Tego dnia zapraszam na spotkania Rycerzy św. Jana Pawła II – o 18.00 Msza święta i po Mszy spotkanie w sali.

 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 w kościele odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej wraz z rodzicami.

 4. Na stoliku jest wyłożona prasa katolicka.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 

PONIEDZIAŁEK

22  kwietnia

7.00

Za Parafian

18.00

O Boże błogosławieństwo dla Marty w 13 rocz. urodzin

WTOREK
  23  kwietnia

7.00

 

18.00

+ Wojciecha Idzikowskiego

ŚRODA

24  kwietnia

7.00

 

 

 

CZWARTEK
25  kwietnia

7.00

O powołania do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi

18.00

+ Stanisława Olczaka oraz jego rodziców Pawła i Helenę

PIĄTEK 
26  kwietnia

7.00

 

18.00

+ Mariana Perowicza intencja imieninowa

SOBOTA 
27  kwietnia

7.30

 

13.00

Dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Janusza w 35 rocz. ślubu

15.00

Msza ślubna: Michał i Olena

18.00

+ Henryka Olczaka

V Niedziela Wielkanocna 
28  kwietnia

7.30

+ Marka, Władysławę i Tomasza Kucharskich, Irenę i Stanisława Mozer

9.30

+ Irenę Toczyską w 3 rocz. śmierci oraz Kazimierza i Jarosława Toczyskich

12.00

+ Czesława Pawłowskiego w 25 rocz. śmierci, jego rodziców i zmarłych z rodziny Pawłowskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage